EN
top picture
HISTORIE
S rozvojem buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü na Západě vznikla potřeba právního subjektu, jehož posláním je zajištění podpory jednotlivým projektům a ochrany shromažďovaných finančních prostředků a nabytého majetku, a to prostřednictvím jejich navázání na hodnoty buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Proto v roce 1996 vznikla nejprve Nadace Nydahl. Prvním projektem, na který se Nadace Nydahl v roce 1997 zaměřila, byla koupě pozemků v katastru obce Těnovice pro výstavbu meditačního a retreatového centra.
V souvislosti s vývojem legislativy se pro naplňování smyslu Nadace Nydahl ukázalo příhodnější nadaci transformovat na nadační fond. V roce 1998 proto vznikl Nadační fond Nydahl. Pod hlavičkou Nadačního fondu Nydahl byly v tomto roce zakoupeny první pozemky v katastru obce Těnovice.
Aktivita Nadačního fondu se od svého počátku orientuje zejména na projekty meditačních a retreatových center. V únoru roku 2000 získal Nadační fond Nydahl do svého majetku jako dar většinu zemědělské usedlosti u obce Jivno nedaleko Českých Budějovic. Vzniklo tak meditační retreatové centrum pojmenované Vyhlídky. V roce 2003 byl téměř dostavěn hlavní objekt meditačního a retreatového centra Těnovice. Na sklonku téhož roku byla zakoupena nemovitost bývalé mateřské školy v Brně. Rok 2004 až 2005 byl ve znamení stavebních prací v meditačních a retreatových centrech Těnovice a Vyhlídky, dále se podařilo splatit veškeré pohledávky vyplývající z koupě meditačního centra Brno. Během roku 2006 byla v meditačním a retreatovém centru Těnovice dokončena stavba hlavní budovy a prvního retreatového domku. V témže roce byla zakoupena nová nemovitost a vzniklo nové meditační a retreatové centrum Troják v obci Hošťálková. V  Brně bylo rozhodnuto, že dojde k demolici již nevyhovujícího meditační centra a k výstavbě nového objektu. Rok 2008 je pro Nadační fond Nydahl významný z hlediska rozšíření počtu vlastněných nemovitostí ─ součástí Nadačního fondu Nydahl se stávají nemovitosti meditačního centra v Ostravě a v Českém Těšíně.
 
Kromě českých projektů se Nadační fond od svého vzniku také zaměřuje na podporu zahraničních projektů buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Od svého počátku podporuje nejvýznamnější mezinárodní projekt Evropské centrum v Německu. Dále podporuje meditační a retreatové centrum Mangútovo na Slovensku a česko-polský projekt Nagodzice v Polsku. Nadační fond Nydahl shromažďuje od roku 2010 prostředky na financování stúpy a meditačního retreatového centra Karma Berchen Ling v Řecku a meditačního retreatového centra Karma Guen ve Španělsku.
Prostřednictvím Nadačního fondu je možné podporovat připravované projekty dalších českých meditačních center, a to od roku 2006 Hradec Králové, od roku 2008 Olomouc, od roku 2008 Plzeň a od roku 2011 Ústí nad Labem.
V průběhu roku 2009 až 2010 probíhaly rozsáhlé stavební práce směřující k plnému využití areálu meditačního retreatového centra Těnovice. Také v ostatních projektech pokračovaly významné stavební činnosti a další nákup pozemků. V roce 2010 se naplno otevírá projekt národního meditačního centra pod názvem Gompa Praha.
V roce 2011 bylo zkolaudováno meditační centrum v Brně, které je v současnosti největším meditačním centrem v České republice. V Těnovicích je realizována další zásadní etapa dokončování areálu – jsou dostavěny meditační chatky a sklad s dílnou. Na Vyhlídkách se pracuje na potřebném sociálním a kuchyňském zázemí pro větší kurzy. V Českém Těšíně se pokračuje s rekonstrukcí objektu. Na Trojáku probíhá příprava plánů úprav domu do budoucna a pozemková optimalizace. V plném proudu jsou stavební práce hlavního domu v Nagodzicích a na Slovensku vzniká klíčový projekt vlastní nemovitosti pro Bratislavu. Nadační fond Nydahl se začíná též orientovat na podporu osob studujících tibetštinu za účelem zachování tibetského buddhismu a jeho učení a přenosu těchto hodnot z Východu na Západ - překládání Buddhova učení.