EN
top picture
NADAČNÍ FOND NYDAHL
Úkolem Nadačního fondu Nydahl je stabilní podpora laického buddhismu v rámci tradice linie Karma Kagjü buddhismu Diamantové cesty, a to v zemích, jež nejsou původními buddhistickými státy. Jeho svatost 17. Karmapa Thinle Thaje Dordže je patron nadačního fondu. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou s plnou způsobilostí nabývat práv a povinností, jakož i svým jménem vstupovat do právních vztahů, která působí na celém území České republiky i v zahraničí. V rámci realizace svých cílů může spolupracovat se všemi subjekty stejného nebo podobného zaměření v tuzemsku i zahraničí.
POSLÁNÍ
Nadační fond Nydahl realizuje své poslání především prostřednictvím:
a) podpory osob učících praxi a teorii linie Karma Kagjü nebo praxi tibetského buddhismu v rámci tradic Diamantové cesty na rozšířených meditačních retreatech nebo osob překládajících autentické buddhistické texty;
b) proplácení stipendia osobám, které studují tibetský jazyk a/nebo buddhismus na institutu vyššího vzdělání, např. na Karmapově mezinárodním buddhistickém institutu v New Delhi, nebo na kterékoli jiné univerzitě v zahraničí;
c) nabývání, stavby, strukturální změny, údržby a další podpory nemovitostí, jež slouží potřebám lidí praktikujících buddhismus, všeobecnému studiu a praxi (buddhistická centra);
d) podpory buddhistického umění, včetně buddhistické architektury, podpory tibetské medicíny;
e) podpory charitativních, sociálních a vzdělávacích institucí, které vznikly a jejichž programy jsou v souladu s cíly buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü;
f) podpory projektů zaměřených na buddhistický způsob umírání a procesy spojené se smrtí (včetně hospiců), jakožto i na stavbu a udržování buddhistických hřbitovů.
SÍDLO A REGISTRACE
Sídlo: Trtílkova 915/18, Brno-Lesná, PSČ 612 00
IČO: 65996399, DIČ: CZ65996399
E-mail: nfn    nfn.cz
Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou N 321
české projekty
zahraniční projekty